مهمان   -  ورود   |   پنج شنبه,30 آبان 1398
نو ع منبع :
ردیفعنوان خبرنام منبعکد خبرتاریخ درج 
Data pager
12
1به مناسبت بزرگداشت روز معمار:همایش سالانه مهندسان معمار سازمان برگزار می شوددیار سبز 1392/02/02 نمایش خبر
2آگهی دعوت به مجمع عمومی نوبت اول سال92 سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندرانبشیر 1392/02/04 نمایش خبر
3نتایج آزمون ورود به حرفه ی مهندسان تا دو ماه آینده اعلام می شودسپهرشمال 1392/01/21 نمایش خبر
4رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران:ارتباطی بین دانشگاه‌ها و نظام مهندسی ساختمان وجود نداردفارس 1391/12/08 نمایش خبر
5برای دریافت جریمه‌های ماده 100:مغایرت‌های قانونی نظام مهندسی در شهرداریها قانونی میشودفارس 1391/12/08 نمایش خبر
6رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران:دومین آزمون ورود به حرفه مهندسان برگزار می شوددیارسبز 1391/12/23 نمایش خبر
7سمینار آموزشی بررسی مزایا ومعایب استفاده از پلی استایرن در صنعت ساختمان و اثرات زیست محیطی آن در ساری برگزار شد مازنا 1391/11/19 نمایش خبر
8انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان مازندران با مشارکت 8هزار نفری مهندسان برگزار شدفجرخزر 1391/11/12 نمایش خبر
9رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران:کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی و استاد کاران،نامنظم صادر میشودبشیر 1391/11/08 نمایش خبر
10انتخابات هیأت رئیسه دفاتر نمایندگی نظام مهندسی ساختمان مازندران برگزار شدحرف 1391/11/08 نمایش خبر
11دامادی در دیدار با رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران تأکید نمود:دستگاه ها از ظرفیت نظام مهندسی در پروژه های عمرانی استفاده کننددیار سبز 1391/11/03 نمایش خبر
12به مناسبت گرامی داشت روز مهندس ،دومین نمایشگاه توانمندیهای مهندسان استان برگزار می گرددسپهرشمال 1391/11/03 نمایش خبر
13 اولین جلسه مشترک روسای نظام های مهندسی ساختمان ، کشاورزی ، معدن و بسیج مهندسین مازندران برگزار شدسپهرشمال 1391/11/03 نمایش خبر
14رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد:چهارم بهمن ماه،آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندساندیارسبز 1391/10/26 نمایش خبر
15رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد:چهارم بهمن ماه،آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسانبشیر 1391/10/26 نمایش خبر
16رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد:چهارم بهمن ماه،آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسانحرف 1391/10/26 نمایش خبر
17چهارم بهمن ماه آخرین مهلت ثبت نام آزمون ورود به حرفه مهندسی مازنا 1391/10/25 نمایش خبر
18نماینده سازمان نظام مهندسی مازندران به عنوان معین کمیسیون مشورتی بانوان شمال کشور انتخاب شدسپهرشمال 1391/10/19 نمایش خبر
19رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران:بازرسی گاز در ساختمان های در حال احداث باید تبدیل به نظارت در حین اجرا شوددیار سبز 1391/10/18 نمایش خبر
20در نشست رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با نمایندگان پیمانکاران گاز استان عنوان شد؛بازرسی گاز ساختمان های در حال احداث باید به نظارت تبدیل شودبشیر 1391/10/18 نمایش خبر