مهمان   -  ورود   |   سه شبه,21 آبان 1398

شورای انتظامی


 

فرم طرح شکایت(مربوط به شورای انتظامی)

مشاهده

نوشته شده در : 16 مهر 1398

وکالت نامه شورای انتظامی مازندران (ویژه اعضا)

مشاهده

نوشته شده در : 11 تير 1398

نحوه ثبت درخواست تجدیدنظرخواهی از آراء صادره از شورای انتظامی هم عرض

مشاهده

نوشته شده در : 19 آذر 1397

تذکر اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص عدم اجرای وال پست

مشاهده

نوشته شده در : 27 آبان 1397

رعایت قوانین ثبت شرکت ها و اختیارات مدیرعامل شرکت

مشاهده

نوشته شده در : 31 تير 1397

درخواست نشست آموزشی در رابطه با تاثیر اجرای سازه های جدید در مجاورت سازه های قدیمی

مشاهده

نوشته شده در : 27 آذر 1396

ابقای مهندس علی توکلی به عنوان رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان مازندران

مشاهده

نوشته شده در : 21 آذر 1396

انتخاب جناب آقای مهندس حسین صالحی برای عضویت در شورای انتظامی هم عرض استان ها

مشاهده

نوشته شده در : 7 آذر 1396

فرم درخواست تجدیدنظر(مربوط به شورای انتظامی)

مشاهده

نوشته شده در : 26 مهر 1396

آثار آراء قطعی محکومیت صادره از شورای انتظامی

مشاهده

نوشته شده در : 24 مهر 1396

فرم لایحه دفاعیه(مربوط به شورای انتظامی)

مشاهده

نوشته شده در : 10 مهر 1396

فرم انصراف از دعوی(مربوط به شورای انتظامی)

مشاهده

نوشته شده در : 10 مهر 1396

نمونه رای خلاف فرم خوداظهاری

مشاهده

نوشته شده در : 5 مهر 1396

نمونه رای عدم رعایت ایمنی و مقررات شهرسازی

مشاهده

نوشته شده در : 22 شهريور 1396

نمونه رای عدم حضور مجری

مشاهده

نوشته شده در : 20 شهريور 1396

نمونه حکم رای استحکام بنا مدرسه غیرانتفاعی

مشاهده

نوشته شده در : 15 شهريور 1396

نمونه رای بدوی صادره در شورای انتظامی

مشاهده

نوشته شده در : 8 شهريور 1396

اطلاعیه اعلام دقیق نشانی در صورت تغییر آدرس جهت ارسال مدارک مربوط به شورای انتظامی

مشاهده

نوشته شده در : 8 شهريور 1396

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان(ماده 91 تخلفات انتظامي)

مشاهده

نوشته شده در : 31 خرداد 1396

اصول اخلاق حرفه ای و نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان

مشاهده

نوشته شده در : 13 خرداد 1396

آئین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان(ماده 90 مجازات هاي انتظامي)

مشاهده

نوشته شده در : 2 خرداد 1396

رای قطعی که به ریاست نظام مهندسی مازندران ارسال می گردد

مشاهده

نوشته شده در : 27 مهر 1392

رای بدوی شورای انتظامی

مشاهده

نوشته شده در : 27 مهر 1392

آراء قطعی ارسالی از تهران سالهای 92-90

مشاهده

نوشته شده در : 27 مهر 1392

رای بدوی صادره در جلسه مورخ 17/7/91

مشاهده

نوشته شده در : 5 مرداد 1392

گردهمائی رؤسا و اعضاءحقوقی شوراهای انتظامی در تاریخ 16/9/91

مشاهده

نوشته شده در : 25 تیر 1392

آئین نامه اعمال مخالف شئون حرفه ای30/2/92

مشاهده

نوشته شده در : 25 تیر 1392

رای بدوی صادره در جلسه مورخ 18/10/91

مشاهده

نوشته شده در : 24 تیر 1392