مهمان   -  ورود   |   دو شنبه,18 آذر 1398

ایمنی و حفاظت کار


 

-طرح نامه های رسیده و پیگیری مصوبات قبلی کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 14 مرداد 1394

-ایجاد بستر اجرایی شدن مبحث 12 با توجه به ارائه گزارش آقای مهندس متولی از بازدید پروژه های بالای 5000 متر مربع و تصمیم گیری درخصوص پکیج اهدایی به شرکت کنندگان دوره HSE.

مشاهده

نوشته شده در : 14 مرداد 1394

-گزارش دبیر کمیسیون درخصوص نحوه و تعداد شرکت کنندگان HSE در محل سازمان و موضوع بازدید اعضاء از پروژه های بالای 5000 متر مربع تنکابن .

مشاهده

نوشته شده در : 14 مرداد 1394

-بازدید اعضا از پروژه های در حین ساخت بابل با موضوعیت ایمنی وفق هماهنگی مهندس متولی با کارفرمایان و ناظران و مجریان

مشاهده

نوشته شده در : 14 مرداد 1394

-بررسی مصوبات 17/1/94 و 14/2/94 کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 14 مرداد 1394

طرح موضوعات مطرح شده در جلسه فوق العاده نور و طرح موضوعات پیشنهادي اعضاء کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 17 ارديبهشت 1394

جلسه مشترك اعضاء کمیسیون و رئیس نظام مهندسی ساختمان مازندران با مدیر کل سازمان های مهندسی و تشکل های حرفه ای

مشاهده

نوشته شده در : 17 ارديبهشت 1394

پیگیری اقدامات لازم درخصوص برگزاری همایش ایمنی

مشاهده

نوشته شده در : 17 ارديبهشت 1394

طرح ابلاغیه برنامه مصوبه سال 94 سازمان و طرح موضوع اخذ امتیاز آموزشی همایش ملی ایمنی

مشاهده

نوشته شده در : 17 ارديبهشت 1394

بررسی موضوعات مصوبات قبلی کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 25 بهمن 1393

بررسی مراتب اجرایی برگزاری همایش استانی ایمنی - بررسی چک لیست ایمنی و نظرات اعضاء کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 25 بهمن 1393

بررسی ارسال رزومه های مدرسین مورد نظر کمیسیون جهت ارائه به آموزش درراستای صورت جلسه گذشته

مشاهده

نوشته شده در : 25 فروردين 1393

طرح نامه های ارسال به کمیسیون و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص ادامه پیگیری های صورت یافته جهت برگزاری کارگاه های آموزشی ایمنی

مشاهده

نوشته شده در : 5 اسفند 1392

طرح نامه های ارسال به کمیسیون و بررسی اقدامات انجام شده در خصوص پیگیری های صورت یافته جهت برگزاری کارگاه های آموزشی ایمنی

مشاهده

نوشته شده در : 21 بهمن 1392

طرح موضوع برگزاری دوره های کارگاه آموزشی توسط کانون های نور ، چالوس و ساری و معرفی مدرسین ایمنی در پاسخ به نامه اداره کل آموزش و پرورش

مشاهده

نوشته شده در : 7 بهمن 1392

بررسی نامه های ارسالی

مشاهده

نوشته شده در : 23 دي 1392

پیش بینی برنامه و هزینه مربوط به سال 93 کمیسیون ایمنی در راستای نامه سازمان و طرح نامه های ارسالی کانون ها به کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 9 دي 1392

پیگیری مصوبات صورتجلسات 9/9/92 و 27/8/92

مشاهده

نوشته شده در : 11 آذر 1392

بررسی موضوعات مصوبات گذشته

مشاهده

نوشته شده در : 9 آذر 1392

گزینش پیامهای تبلیغاتی ایمنی طرح شده در جلسه گذشته مبنی بر درج فیشهای آب،برق....

مشاهده

نوشته شده در : 27 آبان 1392

گزینش پیامهای تبلیغاتی ایمنی مصوب در جلسه مورخ 8/7/92 جهت علام به روابط عمومی ودرج در استند های فرهنگ سازی مبحث 12

مشاهده

نوشته شده در : 13 آبان 1392

دعوت از نمایند بیمه طرف قرارداد با سازمان پیرو صورتجلسه قبلی و هم اندیشی با مهندس قادری پیرو درخواست ایشان جهت حضور در جلسه کمیسیون در راستای تحقیقات ایشان در جهت ایمنی

مشاهده

نوشته شده در : 29 مهر 1392

بحث و بررسی موضوعات تدوین و تهیه آیین نامه برگزاری دوره های بهداشت کار وایمنی برای شاغلین در کارگاه های ساختمانی دارای مجری

مشاهده

نوشته شده در : 8 مهر 1392

پرسش وپاسخ اعضاء کمیسیون از دکتر خدادادی در راستای تدوین برنامه ها

مشاهده

نوشته شده در : 18 شهريور 1392

چگونگی فرا گیری آموزشهای بهداشت کار و ایمنی و اخذ گواهی آن جهت شاغلین کارگاه های ساختمانی

مشاهده

نوشته شده در : 26 مرداد 1392

تدوین برنامه های کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 21 مرداد 1392

تدوین برنامه های کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 27 خرداد 1392

انتخاب رئیس و نائب رئیس کمیسیون

مشاهده

نوشته شده در : 30 ارديبهشت 1392