مهمان   -  ورود   |   چهار شنبه,22 آبان 1398

نور

نوع خبر :

کد خبرعنوان خبر تاریخ درجزمان درج 
184335
مصاحبه حضوری جذب نیرو نظام مهندسی
1394/04/0413:28:20 نمایش خبر
184275
تخریب نیم طبقه خلاف نقشه های تایید شده نظام مهندسی
1394/02/3110:39:06 نمایش خبر
184270انتخابات هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین شهرستان نور1394/02/2908:36:32 نمایش خبر
174237
جلسه مشترک گروه تخصصی برق استان با گروه تخصصی برق شهرستان نور
1394/02/0811:12:58 نمایش خبر
154168
انتخابات گروه تخصصی مکانیک دفتر نمایندگی شهرستان نور
1393/12/1312:02:21 نمایش خبر
2021

نشست مشترک گروه های تخصصی و کمیته مجریان دفتر نمایندگی نور برگزار شد

1392/03/1211:01:49 نمایش خبر
1966

تشکیل جلسه مشترک نقشه برداران تفکیک آپارتمان با رئیس اداره ثبت نور

1392/03/0121:19:15 نمایش خبر
1780

برگزاری سمیناری با عنوان نگرش سیستمی با موضوع نگاه نو، ذهن نو ، زبان نو

1392/02/0710:36:19 نمایش خبر
1707

تهیه و تنظیم چک لیست سازه توسط کمیته تخصصی عمران و گروه بررسی نقشه

1392/02/0108:39:04 نمایش خبر
1701اعضای کمیته کنترل و نظارت دفتر نمایندگی نور1392/01/3108:33:53 نمایش خبر
1700جلسه هم اندیشی کمیته تخصصی معماری و مهندسین معمار دفتر نمایندگی نور1392/01/3108:32:45 نمایش خبر