مهمان   -  ورود   |   چهار شنبه,22 آبان 1398

گروه :   

ارائه الگوی گودبرداری کم عمق در خاک های سطحی ریزدانه مازندران

پژوهشگر :فرهاد نبی زاده


اندازه فايل : 4.04 MB

دانلود


پیشنهاد سیستم مناسب صاعقه گیر در کلیه گروههای ساختمانی با لحاظ شرایط کرونیک مازندران
پژوهشگر: محمد جعفری

اندازه فايل : 25.98 MB

دانلود


عارضه سنجی مجتمع های تجاری در استان مازندران حدفاصل بابلسر تا فریدونکنار
پژوهشگر: دانیال قلی نژاد

اندازه فايل : 9.82 MB

دانلود


ارزیابی طراحی معماری مبتنی بر ویژگی های اقلیمی و فرهنگی ( مطالعه موردی شهر زیرآب)
پژوهشگر: ساعد فرج نژاد

اندازه فايل : 3.48 MB

دانلود


تهیه بانک اطلاعاتی در خصوص پهنه بندی آزمایش مکانیک خاک و تعیین ریسک و پارامترهای بحرانی
پژوهشگر: سینا سلامت پور

اندازه فايل : 4.71 MB

دانلود

123