مهمان   -  ورود   |   سه شبه,21 آبان 1398
عنوان : گروه :

کد کالانام محصولموجودی قیمت (ریال)  
Data pager
335تجهیزات حفاظت گذرا spd6 210,000
334چوب وساختمانهای چوبی 4 400,000
333آکوستیک - صدا - صوت درساختمانها وشهرسازی3 200,000
332فیزیک ساختمان - عایق بندی ساختمانها1 300,000
331یک گام به جلو درساختمان سازی اصولی13 153,000
330حقوق مهندسی 0 120,000
329مبانی طراحی معماری 4 240,000
328جزیات اجرایی ساختمان 2 310,000
327تشریح وطراحی آزمونهای نظام مهندسی معماری طراحی5 400,000
326فهرست بهای تاسیسات مکانیکی رسته ساختمان وساختمان صنعتی0 80,000
325فهرست بهای تاسیسات برقی رسته ساختمان وساختمان صنعتی0 120,000
324فهرست بها ابنیه رسته ساختمان وساختمان صنعتی0 80,000
323ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری نشریه 3695 16,000
322دستورالعمل طراحی پلهای فولادی نشریه 3950 28,000
321راهنمای طراحی وساخت ونگهداری دیوارهای سیل بند نشریه 5183 30,000
320آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران نشریه 2340 110,000
319آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نشریه 4152 150,000
318دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجودنشریه 3602 180,000
317مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی نشریه 550 250,000
316مشخصات فنی عمومی راه نشریه 1010 200,000