مهمان   -  ورود   |   دو شنبه,28 آبان 1397
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجودنشریه 360
180000    ریال
موجودی : 0
بازنگری سریع :

نشریه 360 تجدیدنظراول

وزن :    گرم
انتشارات : سازمان برنامه وبودجه کشور
مولف : سازمان برنامه وبودجه کشور
مترجم :
تاریخ انتشار :
شرح CD/DVD :
تعداد صفحات : 411
شابک 13 رقمی : 9789641796206