به گزارش روابط عمومی سازمان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران صبح امروز ۱۲ دیماه ۹۸ با نماینده محترم، ولی فقیه در استان دیدار کرد.
دراین دیدار مهندس علی نیا گزارشی از عملکرد سازمان ارائه کرد واظهار داشت سازمان نظام مهندسی یکی از بزرگترین سازمان‌های غیر دولتی است که وظیفه طراحی و نظارت واجرای همه ساختمان‌های غیر دولتی را بر عهده دارد وبررسی این عملکرد در بحران‌های طبیعی مانند زلزله وسیل وطوفان حکایت از پیشرفت وعملکرد مثبت‌سازمان در ارائه خدمات دارد.
علی نیا بابیان این نکته که فرهنگ استفاده از خدمات مهندسی باید درجامعه نهادینه شود خواستار ایفای نقش امامان محترم جمعه دراین خصوص شد
حضرت آیت الله لائینی نماینده محترم، ولی فقیه دراستان هم ضمن تاکید بر رعایت اصول فنی وبخش استحکام درحوزه ساختمان حضور ودقت بیشتر مهندسان را درجریان احداث ساختمان خواستار شدند وفرمودند عموم مهندسان به وظایف خودشون آگاهی دارند وعملکرد ضعیف تعداد اندک مهندسان نباید حس بدبینی وتردید وبی اعتمادی درجامعه ایجاد کند وتقوی درکار باعث بهبود درعملکرد سازمان خواهد شد.