به گزارش روابط عمومی سازمان، در دیدار دکتر علی‌اصغر یوسف نژاد نماینده مردم شریف ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی با رییس و هیات رییسه سازمان در مورد بیمه تامین اجتماعی مهندسان بحث و تبادل نظر گردید.
 
دیدار دکتر یوسف نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود با رییس و هیات رییسه سازمان