۱۳ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۲۷
کد خبر: ۱۰۱۲۵
پنجاه و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۲بهمن۹۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۹:۳۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:
۱ - موضوع برگزاری مراسم گرامیداشت روز مهندسی مطرح و بودجه مصوب مجمع عمومی به تفکیک شهر‌ها ارائه شد و پس از بحث و بررسی با برنامه پیشنهادی ارائه شده موافقت گردید.
۲ - نامه شماره ۷۵۳/۹۰۱۸۱۵۵۸۸ مورخ ۹۸/۱۰/۲۲ مربوط به تفکیک آپارتمان مطرح و مقرر گردید در خصوص پروژه مذکور مطابق با ماده ۴ قانون و مواد ۱۵ و ۳۴ آیین نامه اجرایی با دادستانی مکاتبه گردد که با توجه به اینکه پروژه مذکور فاقد سابقه ثبت در سازمان می‌باشد و فاقد مهندس ناظر و طراح در کلیه بخش‌ها می‌باشد، ارائه طریق صورت گیرد.
۳ - نامه شماره ۱۳۹۸۲۲۰۰۰۰۸۷۴۹۳۷ مورخ ۹۸/۱۰/۱۰ مربوط به بیمه سامان مطرح و مقرر گردید مذاکره صورت گیرد و همچنین مقرر شد چنانچه بیمه سامان در خصوص مبالغ واریزی به سازمان اقدام به صدور بیمه نامه نکرد نسبت به صدور بیمه نامه توسط شرکت‌های مشابه با قیمت مشابه اقدام گردد.