۲۱ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۱۵
کد خبر: ۱۰۱۳۱
جلسه کمسیون ماده۲۷ با حضور معاون و کارشناسان اداره کل نوسازی مدارس استان و مذاکره درخصوص افزایش تعرفه و پیشنهادات اصلاحی دررابطه با چگونگی بازدید و تائید مدارس غیر انتفاعی