۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ۱۸:۰۷
کد خبر: ۱۰۱۸۹
به گزارش روابط عمومی جلسه هیات رییسه سازمان امروز شنبه مورخ ۱۶ فروردین ۹۹ برگزار و موضوعات مربوط به الکترونیکی کردن خدمات سازمان و خروجی با نقشه معماری و همچنین انتقال سهمیه وظرفیت مهندسان تا پایان اردیبهشت ماه بررسی و مقرر شد درقالب دستور کار درجلسه حضوری هیات مدیره محترم در روز دوشنبه مورخ ۱۸ فروردین ۹۹ مطرح گردد.