تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۲۴ خرداد ۱۳۹۹ ۲۰:۳۶
کد خبر: ۱۰۲۵۱
هفتاد و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۴ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع ادامه اصلاح دفترچه قرارداد نظارت مطرح و تا فصل هفتم مورد بررسی و تصویب قرارگرفت.
۲-مقرر گردید ادامه بررسی دفترچه نظارت هفته آینده در قالب جلسه فوق العاده هیات مدیره از ساعت ۱۵-۱۲ مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
هفتاد و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۳/۲۴ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۱-۱-در خصوص انتخاب ناظرین در پروژه‌های مالک مهندس مقرر گردید که ناظر از میان ۳ نفر اول که کاندیدا شدند از سوی کارفرما انتخاب گردد.
۱-۲-در خصوص نحوه آزاد سازی پروژه‌ها از عملکرد ناظرین در پروژه‌هایی که ناظر هماهنگ کننده مسوولیت تکمیل شناسنامه بعد از ۴۵ درصد را دارد مقرر گردید که در این گونه موارد با اخذ تعهد از ناظرین در خصوص تکمیل شناسنامه، آزادسازی صورت گیرد.
۱-۳-در خصوص موضوع معرفی مجری در زمان شروع مقرر گردید که بعد از ارائه آمار بصورت کلی تصمیم گیری گردد.
۲-آقای مهندس اسکندر مسافری بعنوان عضو جایگزین شورای انتظامی با اکثریت آراء انتخاب شدند.
۳-پیشنهاد کارگروه طرح و ساخت سازمان در خصوص ساخت دفتر نمایندگی برای برخی از شهر‌ها مطرح که پس از بحث و بررسی در خصوص موضوعات شیوه ساخت، طراحی و ... مقرر گردید ظرف دو هفته آینده، کارگروه، نظرات اصلاحی را اعمال نماید و مجدد در هیات مدیره جهت تصمیم گیری نهایی طرح گردد.