۰۷ مرداد ۱۳۹۹ ۰۸:۱۸
کد خبر: ۱۰۳۱۰

جلسه مشترک هیات رئیسه دفتر با مسئولین اداره دارایی نوشهر در تاریخ 22/4/99 در محل نظام مهندسی ساختمان نوشهر پیرامون نحوه تسلیم اظهارنامه های مالیاتی سال 98 برگزار گردید.