۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۰:۵۶
کد خبر: ۱۰۳۱۱
هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان روز یازدهم مرداد نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار هشتاد و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان