۰۹ مرداد ۱۳۹۹ ۱۹:۲۱
کد خبر: ۱۰۳۱۳
به گزارش روابط عمومی سازمان مهندس عبدالله سعیدی کیاسری طی حکمی از سوی رییس سازمان به عنوان مشاور سازمان در امور روابط عمومی منصوب شد.