۱۵ شهريور ۱۳۹۹ ۲۱:۲۸
کد خبر: ۱۰۳۶۵
هشتاد و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۶/۱۵ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-دستورالعمل خدمات آزمایشگاهی جوش مطرح که پس از بحث و بررسی، ضمن موافقت با کلیات، مقرر شد جهت اصلاح در جلسه کارگروه آزمایشگاه با دعوت از اعضای هیات مدیره بررسی و نتیجه جهت اجرایی شدن در جلسه هیات مدیره مطرح گردد.
۲-با موضوع پیشنهاد تغییر رده بندی برخی مشاغل سازمانی موافقت نگردید.
۳-موضوع نظام نامه بیمه تکمیل درمان با اصلاحات بشرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت:
۳-۱-در چهار عمل جراحی اصلی، کمک هزینه درمان برای کلیه اعضای دارای پروانه و فاقد پروانه بدون کسر فرانشیز باشد.
۳-۲-مابقی مندرجات جدول طرح یک کمک هزینه درمان، برای کلیه اعضای دارای پروانه و فاقد پروانه با ۳۰ درصد فرانشیز قابل پرداخت باشد.
۳-۳-حداقل مبلغ فاکتور ارائه شده جهت هزینه درمان، دویست هزار تومان باشد.
۳-۴-کمک هزینه درمان پس از کسر بدهی عضویت قابل پرداخت باشد.
۳-۵-پرداخت بیمه تکمیلی درمان سازمان پس از پرداخت بیمه پایه و بیمه تکمیلی صورت می‌پذیرد.
۴-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و تصمیم گیری گردید.