۰۳ آبان ۱۳۹۹ ۰۸:۳۱
کد خبر: ۱۰۴۹۸
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مطابق دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش مصاحبه تخصصی جذب مدرس برای مهندسان رشته عمران با حضور ۳ نفر برگزار گردید.
شایان ذکر است تعداد کل مصاحبه شوندگان ۶۰ نفر خواهد بود و مصاحبه کنندگان شامل کارگروه تخصصی رشته مربوطه و نمایندگان کمیته آموزش در این کمیته و نماینده اداره کل راه و شهرسازی و نماینده هیات مدیره بودند.
شرکت کنندگان این آزمون حداقل دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه ٢ و دارای مدرک حداقل کارشناس ارشد و ٥ سال سابقه‌ی تدریس بودند.