۰۵ آبان ۱۳۹۹ ۱۳:۱۳
کد خبر: ۱۰۴۹۹

جلسه هم اندیشی در مورد کنترل و نظارت بر ساختمانهای موجود در شهرستان محمودآبادجلسه هم اندیشی در مورد کنترل و نظارت بر ساختمانهای موجود در شهرستان محمودآبادجلسه هم اندیشی در مورد کنترل و نظارت بر ساختمانهای موجود در شهرستان محمودآبادجلسه هم اندیشی در مورد کنترل و نظارت بر ساختمانهای موجود در شهرستان محمودآباد

جلسه هم اندیشی در مورد کنترل و نظارت بر ساختمانهای موجود در شهرستان با حضور مهندس یوسفی ریاست محترم اداره راه و شهرسازی محمودآباد،مهندس عبدلی کارشناس شهرسازی اداره راه و شهرسازی محمودآباد ، مهندس رضازاده مسئول واحد ساختمانی شهرداری محمودآباد، مهندس قلی زاده کارشناس واحد ساختمانی شهرداری سرخرود و رئیس دفتر نمایندگی نظام مهندسی در محل دفتر نمایندگی محمودآباد