مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ آذر ۱۳۹۹ ۱۹:۵۶
کد خبر: ۱۰۵۵۷
نود و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۹/۱ تشکیل وتصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع تشکیل دفتر رابط فرح آباد مطرح و ضمن موافقت با موضوع مقرر گردید که در خصوص ثبت پروژه ها، بجز موارد مجموعه سازی و بلند مرتبه سازی، مشابه ضریب دفتر رابط کیاسر اقدام گردد.
۲-با موضوع تعیین تکلیف نیروی خدماتی دفتر نمایندگی قائمشهر و همچنین جایگزینی نیروی خدماتی در سازمان موافقت گردید.
۳-موضوع اخذ مجوز ترک تشریفات در سطح معاملات متوسط مطرح که با خرید یک لپ تاپ و سه عدد کامپیوتر و یک عدد دوربین تا سقف معاملات متوسط، بصورت ترک تشریفات موافقت گردید.
۴-موضوعات خدمات مهندسی مطرح و بشرح ذیل تصمیم گیری گردید:
۴-۱-مقرر گردید در پروژه‌هایی که بدلیل فسخ و اتمام قرارداد و ... در ادامه پروژه مجری تغییر می‌کند، ملاک آزاد سازی مجری دوم، انجام ۷۵ درصد میزان باقیمانده کار باشد.
۴-۲-نحوه کسر ظرفیت در پروژه‌های گلخانه با توجه به نامه هیات وزیران مطرح و مقرر گردید که صرفا برای بخش گلخانه که فاقد سازه‌ی سوله‌ای باشد، مطابق با تصویب نامه اقدام گردد.
۴-۳-موضوع نحوه انتخاب ناظر در پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن مطرح و مقرر گردید که مطابق با مصوبه شورای تامین مسکن استان اقدام گردد.
۴-۴-موضوع مشکل ظرفیت مهندسین برق شهر چالوس مطرح و مقرر شد که ۲۵ درصد به ظرفیت مهندسین فعال اضافه گردد.
۵-مقرر شد که بدلیل شرایط خاص کرونایی و محدودیت‌های اعمال شده، امکان حضور در جلسات هیات مدیره بصورت مجازی نیز فراهم گردد.