اینستاگرام
۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۹:۰۷
کد خبر: ۱۰۸۵۸
یکصد و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/۲۵ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع کسری ظرفیت اشتغال مهندسین برق و مکانیک در ماه‌های منتهی به پایان سال مطرح شد و پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش از ظرفیت و تعداد کار استفاده شده در رشته‌های مختلف، مقرر گردید که در هر شهر و هر رشته‌ای که میزان ظرفیت استفاده شده (مهندسانی که دارای آماده به کاری فعال هستند) بیش از ۷۵ درصد باشد، به میزان ۲۵ درصد با تایید کمیته چهار نفره افزایش یابد.
۲-موضوعات مربوط به ظرفیت و تعداد کار آزمایشگاه‌های مکانیک خاک مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش در این خصوص، پیشنهاد گردید که مطابق با دستورالعمل آزمایشگاه‌ها از اول فروردین ۱۴۰۰، ظرفیت شرکت‌ها به ترتیب پایه ۷۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ و ۱۵۰۰۰۰ لحاظ گردد، اما مورد موافقت قرار نگرفت و مقرر شد مجدد در کار گروه مشترک خدمات مهندسی و آزمایشگاه طرح گردد.