اینستاگرام
۱۷ اسفند ۱۳۹۹ ۲۲:۳۴
کد خبر: ۱۱۰۰۹
برگزاری کارگاه‌های آموزشی تخصصی آنلاین دارای امتیاز نظام ارجاع توسط دانشگاه علوم و فناوری آریان با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران
عناوین کارگاه ها:
۱. تکنولوژی‌های نوین مدیریت کارگاه، چهارشنبه ۲۰ اسفند
۲. طرح و اجرای تکنولوژی‌های نوین کنترل لرزه‌ای در ساختمان، یکشنبه ۲۴ اسفند
در راستای سمینار‌های مهارت محور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران مقرر گردید مهندسان شرکت کننده در این کارگاه‌ها "همایش ملی تکنولوژی سیستم‌های اطلاعات مکانی" بتوانند از امتیاز نظام ارجاع برخوردار گردند.