مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۴:۳۰
کد خبر: ۱۱۱۳۹
در ارتباط با نحوه انجام دستورالعمل خدمات ازمایشگاهی که از سال ۱۳۹۲ الزامی گردید به منظور بهبود خدمات مهندسی در این زمینه تصمیمات لازم از جمله نرخ پیشنهادی ، تعداد کار ژئوتکنیک در استان مازندران و تناسب سازی آن با شرکتهای در حال انجام خدمات به منظور ایجاد شرایط رقابتی در کسب و کار این رشته اتخاذ شد و مقرر گردید جهت طرح در هیات مدیره به سازمان ارسال شود.