تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰ ۱۸:۴۷
کد خبر: ۱۱۱۵۰
یکصد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
یکصد و نوزدهمین جلسه هیات مدیره سازمان تشکیل گردید و در خصوص مسائل و موضوعات سازمان بحث و گفتگو گردید.