تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ خرداد ۱۴۰۰ ۲۱:۵۷
کد خبر: ۱۱۲۳۱
یکصد و بیست و دومین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۱ تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-مقرر گردید که افزایش تعرفه سال ۱۴۰۰ سازمان به محض ابلاغ، اجرایی گردد. اما از زمان ابلاغ در خصوص پروژه‌هایی که ثبت طراحان انجام و همچنین حق السهم سازمان پرداخت شده باشد، ظرف مدت دو هفته فرصت داده شود که با تعرفه سال ۹۹ خروجی صادر شود در غیر این صورت مشمول افزایش نرخ سال ۱۴۰۰ در کلیه بخش‌ها خواهد شد.
۲-پیشنهاد کارگروه مشترک آزمایشگاه و خدمات مهندسی سازمان در خصوص خدمات آزمایشگاه ژئوتکنیک مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه گزارش مقرر گردید که تعداد کار برای شرکت‌های پایه ۳، ۲ و ۱ به ترتیب ۸۰، ۱۰۰ و ۱۲۰ لحاظ گردد و در صورتی که بطور میانگین ۵۰ درصد تعداد کار کل شرکت‌ها تکمیل شده باشند به میزان ۲۵ درصد تعداد کار هر پایه و حداکثر تا ۲ مرحله افزایش خواهد یافت و در صورت نیاز به تعداد کار بیشتر بعد از اعمال ۲ مرحله افزایش، در هیات مدیره طرح گردد.
۳-موضوع خرید دستگاه صدور کارت عضویت به پیشنهاد واحد عضویت سازمان مطرح و پس از بحث و بررسی با خرید تا سقف دویست میلیون تومان و از طریق اخذ استعلام قیمت موافقت گردید.