"> برچسب ها - مجریان

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

برچسب ها
برچسب: مجریان
آن ها کسر گردد و همچنین مجریان که طراح پروژه... و شهرسازی در خصوص مجریان شهر عباس آباد به اطلاع...
کد خبر: ۱۰۵۸۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۹/۰۹


از مجریان در پروژه های اضافه بنا در ۷۵ درصد... با موضوع موافقت گردید ۴-۲-آمار سهمیه استفاده شده مجریان حقیقی...
کد خبر: ۱۰۵۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۱۱


نماینده کارگروه مجریان مجدد بررسی گردد ۳-موضوعات خدمات مهندسی بشرح...
کد خبر: ۱۰۵۰۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۸/۰۴


بودن مجریان ناظران و طراحان را لازمه فعالیت مهندسین دانست...
کد خبر: ۱۰۴۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۲۴


آزاد سازی مجری از عملکرد مجریان مطرح که پس از...
کد خبر: ۱۰۴۶۸   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


جلسه هم اندیشی کمیته مجریان استان با کمیته مجریان دفتر... محمدنیا رییس کمیته مجریان استان و عضو هیئت مدیره سازمان... مهندس کمالی بازرس سازمان و عضو کمیته مجریان استان وهیئت...
کد خبر: ۱۰۴۶۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۹


مجریان در شهرستان عباس آباد به پیشنهاد کارگروه مجریان سازمان... مقرر گردید که به مجریان حقیقی آن دفتر ۲۵ درصد... ظرفیت اولیه و یک تعداد کار مازاد و به مجریان...
کد خبر: ۱۰۴۴۳   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۱۳


کار وظرفیت مجریان- کمیته زیبا سازی شهری و بحث وتبادل...
کد خبر: ۱۰۴۰۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۷/۰۷


ذیل اتخاذ شد ۱-گزارش ظرفیت و تعداد کار مجریان حقیقی...
کد خبر: ۱۰۳۸۵   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۶/۳۱


مجریان دفاتر نمایندگی تا پایان سال ۹۹ به فعالیت خود...
کد خبر: ۱۰۳۳۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۲۵


شود ۲-۴-نحوه ساخت دفاتر مذکور بصورت فهرست بهایی توسط مجریان...
کد خبر: ۱۰۳۱۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۵/۱۱


از ظرفیت باقیمانده موجود را داشته باشند ۲-پیشنهاد کمیسیون مجریان... کارگروه مجریان و خدمات مهندسی مجدد طرح و سپس تصمیم...
کد خبر: ۱۰۲۷۲   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۴/۰۷


آموزشی و کنترل تفاهم نامه مابین سازمان و مجریان آموزشی...
کد خبر: ۱۰۲۴۰   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۱۳


رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران خبر داد:
مشخص توسط مجریان آموزشی که مجوز برگزاری این دوره ها... های سازمانی اطلاع رسانی خواهد شد وی افزود سایر مجریان...
کد خبر: ۱۰۲۳۱   تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۳/۰۸


کد خبر: ۱۰۰۸۷   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۰۸