فراخوان عضویت در کارگروه‌ های کنترل نظارت

فراخوان عضویت در کارگروه‌ های کنترل نظارت

آیا میدانید؟

آیا میدانید؟

مجمع عمومی نوبت اول سازمان برگزار شد

مجمع عمومی نوبت اول سازمان برگزار شد

اطلاعیه

اطلاعیه

لزوم نظارت و کنترل بر اجرای ساخت و ساز در محدوده طرح هادی برای ساختمان‌های دارای پروانه

لزوم نظارت و کنترل بر اجرای ساخت و ساز در محدوده طرح هادی برای ساختمان‌های دارای پروانه

تلاش برای گسترش بازار کار مهندسین مکانیک/ آموزش پس از عقد تفاهمنامه با شرکت گاز استان مازندران

تلاش برای گسترش بازار کار مهندسین مکانیک/ آموزش پس از عقد تفاهمنامه با شرکت گاز استان مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی نکات اجرایی سازه‌های بتنی قاب خمشی ویژه

برگزاری کارگاه آموزشی نکات اجرایی سازه‌های بتنی قاب خمشی ویژه

نشست هم اندیشی شرکت‌های طراح و ناظر با هیات رییسه سازمان مازندران برگزار شد

نشست هم اندیشی شرکت‌های طراح و ناظر با هیات رییسه سازمان مازندران برگزار شد

اطلاعیه

اطلاعیه

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

برگزاری دوره آموزشی مبارزه با پولشویی

قبلی۳بعدی