پیشنهاد تزریق واکسن به مهندسان عضو

پیشنهاد تزریق واکسن به مهندسان عضو

پیشنهاد تزریق واکسن به مهندسان عضو

پیشنهاد تزریق واکسن به مهندسان عضو

پیشنهاد تزریق واکسن به مهندسان عضو

پیشنهاد تزریق واکسن به مهندسان عضو

گزارش تصویری/جلسه رییس و هیات رییسه سازمان با مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران امروز شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد

گزارش تصویری/جلسه رییس و هیات رییسه سازمان با مدیرکل نوسازی مدارس استان مازندران امروز شنبه مورخ ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ برگزار شد

گزارش تصویری/جلسه کارگروه گاز امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ در محل ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار گردید

گزارش تصویری/جلسه کارگروه گاز امروز شنبه ۱۴۰۰/۱/۲۱ در محل ساختمان شماره ۲ سازمان برگزار گردید

اطلاعیه

اطلاعیه

گزارش تصویری/تشکیل سومین جلسه کارگروه مبحث۲۱ به صورت حضوری و غیر حضوری و تقدیم احکام حاضرین در جلسه

گزارش تصویری/تشکیل سومین جلسه کارگروه مبحث۲۱ به صورت حضوری و غیر حضوری و تقدیم احکام حاضرین در جلسه

گزارش تصویری/جلسه کارگروه رفاهی با حضور یکی از بیمه گرها با موضوع بحث و بررسی درخصوص بیمه عمر مهندسان

گزارش تصویری/جلسه کارگروه رفاهی با حضور یکی از بیمه گرها با موضوع بحث و بررسی درخصوص بیمه عمر مهندسان

گزارش تصویری/جلسه کارگروه اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در محل سازمان برگزار شد

گزارش تصویری/جلسه کارگروه اصلاح قانون سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران در محل سازمان برگزار شد

برگزاری کارگاه آموزشی نکات ویژه در طراحی و نظارت زیرساخت FTTH (به صورت مجازی)

برگزاری کارگاه آموزشی نکات ویژه در طراحی و نظارت زیرساخت FTTH (به صورت مجازی)

قبلی۲بعدی