آیا میدانید ؟

آیا میدانید ؟

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و همراهان گرامی واحد روابط عمومی

اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران و همراهان گرامی واحد روابط عمومی

اطلاعیه مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان 

اطلاعیه مهلت ثبت نام بیمه تکمیلی درمان 

نذر خون ویژه مهندسین

نذر خون ویژه مهندسین

انعقاد تفاهم نامه همكاری سازمان با اژانس مسافرتی پرشيا گشت
با هدف ارايه خدمات مسافرتي و گردشگری به جامعه مهندسی استان صورت گرفت:

انعقاد تفاهم نامه همكاری سازمان با اژانس مسافرتی پرشيا گشت

پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

پیش نویس غیرقابل استناد ویرایش چهارم مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان

سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

سی و چهارمین جلسه هیات مدیره دوره نهم

اطلاعیه

اطلاعیه

۷نکته مهم که باید از سامانه پاتمک بدانید

۷نکته مهم که باید از سامانه پاتمک بدانید

کارگاه آموزشی گزارش نویسی

کارگاه آموزشی گزارش نویسی

قبلی۴بعدی