تمدید ارائه خدمات مهندسی طراحان تا پایان خردادماه ۱۴۰۰

تمدید ارائه خدمات مهندسی طراحان تا پایان خردادماه ۱۴۰۰

ضرورت رعایت ایمنی در خطوط انتقال نیروی برق

ضرورت رعایت ایمنی در خطوط انتقال نیروی برق

چگونگی فعالیت مهندسان در بخش طراحی

چگونگی فعالیت مهندسان در بخش طراحی

تصویب افزایش تعرفه در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران

تصویب افزایش تعرفه در هیأت مدیره نظام مهندسی ساختمان مازندران

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سیستم آنتن مرکزی (به صورت مجازی)

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی سیستم آنتن مرکزی (به صورت مجازی)

تقویم آموزشی دوره‌های مهارت محور مصوبه هیأت مدیره و کمیته آموزش سازمان فروردین ماه سال ۱۴۰۰

تقویم آموزشی دوره‌های مهارت محور مصوبه هیأت مدیره و کمیته آموزش سازمان فروردین ماه سال ۱۴۰۰

پیام نوروزی مهندس محسن قربانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به مناسبت نوروز باستانی

پیام نوروزی مهندس محسن قربانی رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران به مناسبت نوروز باستانی

تلاش واحد مالی سازمان جهت تسویه حساب مهندسین در ارجاع کار

تلاش واحد مالی سازمان جهت تسویه حساب مهندسین در ارجاع کار

لایحه پیشنهادی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لایحه پیشنهادی اصلاحیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

تهیه مستندات ژئوتکنیکی

تهیه مستندات ژئوتکنیکی

قبلی۴بعدی