آخرین جلسه هیات رییسه سازمان روز چهارشنبه ۲۷ اسفند برگزار خواهد شد

آخرین جلسه هیات رییسه سازمان روز چهارشنبه ۲۷ اسفند برگزار خواهد شد

اطلاعیه

اطلاعیه

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

اطلاعیه تمدید مهلت ثبت نام آزمون‌های ورود به حرفه مهندسان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا براساس عملکرد (به صورت مجازی)

برگزاری کارگاه آموزشی ارزیابی، طرح و اجرا براساس عملکرد (به صورت مجازی)

بیست و ششمین کارگاه آموزشی مهارت محور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار گردید

بیست و ششمین کارگاه آموزشی مهارت محور سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران برگزار گردید

مبحث مستقل شهرسازی تصویب شد

مبحث مستقل شهرسازی تصویب شد

اخبار ۶۰ ثانیه ۲۳ اسفند ۹۹

اخبار ۶۰ ثانیه ۲۳ اسفند ۹۹

اخبار ۶۰ ثانیه ۲۰ اسفند ۹۹

اخبار ۶۰ ثانیه ۲۰ اسفند ۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی کاربردهای اینترنت اشیا (به صورت مجازی)

برگزاری کارگاه آموزشی کاربردهای اینترنت اشیا (به صورت مجازی)

جلسه کارگروه مسکن برگزار شد

جلسه کارگروه مسکن برگزار شد

قبلی۵بعدی