سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

تعرفه خدمات مهندسی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع اینستاگرام
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
آرشیو
سرویس:
موضوع:
قسمت:
از تاريخ:
تا تاریخ:
تعداد نتايج:
صفحه ۱ از ۴۰۳
یکصد و چهل و سومین و یکصد و چهل و چهارمین جلسه هیات مدیره
تمامی پرداختهای مهندسین در سطح استان در قالب نظام ارجاع انجام شد
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه مشترک گروه تخصصی نقشه برداری و کارگروه کنترل مضاعف نقشه برداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه مشترک گروه تخصصی نقشه برداری و کارگروه کنترل مضاعف نقشه برداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه مشترک گروه تخصصی نقشه برداری با کارگروه کنترل مضاعف نقشه برداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
ضرورت بهره گیری از نظرات مشورتی گروه‌های تخصصی در تصمیم گیری‌های هیأت مدیره
جلسه مشترک رییس و خزانه دار سازمان نظام کاردانی با هیات رییسه سازمان
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه گروه تخصصی عمران مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه گروه تخصصی عمران مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه گروه تخصصی برق مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات گروه تخصصی برق مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه گروه تخصصی مکانیک مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پشنهادات جلسه گروه تخصصی مکانیک مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه گروه تخصصی معماری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه گروه تخصصی معماری مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۶
اهم مذاکرات و پیشنهادات جلسه کارگروه کنترل مضاعف نقشه برداری مورخ ۱۴۰۰/۷/۱۸
سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران پیشرو در شفاف سازی
اطلاعات سازمانی و هویتی
اطلاعات اعضاء سازمان
اطلاعات مالی و حسابداری سازمان