سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
RSS تازه های سایت:
چندرسانه ای:
https://mazandnezam.org/fa/rss/2
گروه های تخصصی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/5
کارگروه ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/7
کمیته ها و کمیسیون ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/6
دفاتر نمایندگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/8
قوانین و مقررات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/9
مقالات تخصصی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/10
هیأت مدیره:
https://mazandnezam.org/fa/rss/31
هیأت رییسه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/32
شورای انتظامی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/33
سوادکوه شمالی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/46
فریدونکنار:
https://mazandnezam.org/fa/rss/47
محمودآباد:
https://mazandnezam.org/fa/rss/50
مدیریت امور هماهنگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/56
روابط عمومی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/57
دفتر ریاست:
https://mazandnezam.org/fa/rss/58
برنامه ریزی و ارزیابی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/59
نقشه برداری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/66
اداره خدمات مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/68
عضویت و صدور پروانه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/69
کنترل ظرفیت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/70
واحد آموزش:
https://mazandnezam.org/fa/rss/71
شناسنامه فنی و ملکی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/73
واحد کمیسیونها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/74
اداره کنترل و نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/75
کنترل و نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/76
آزمایشگاه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/77
ایمنی و حفاظت کار:
https://mazandnezam.org/fa/rss/78
اداره اداری و مالی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/79
امور اداری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/81
فناوری اطلاعات و ارتباطات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/82
کارگروه طرح و ساخت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/83
کارگروه شفاف سازی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/84
آرشیو مباحث مطروحه در کارگاه های آموزشی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/85
چارت سازمانی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/86
هیات مدیره ادواری سازمان:
https://mazandnezam.org/fa/rss/87
مصوبات هیات مدیره:
https://mazandnezam.org/fa/rss/88
امور صنفی و رفاهی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/89
کمیسیون ماده 27:
https://mazandnezam.org/fa/rss/90
هیات اجرایی انتخابات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/91
کارگروه آزمایشگاه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/92
کارگروه خدمات مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/93
کارگروه توسعه خدمات الکترونیک:
https://mazandnezam.org/fa/rss/94
کارگروه کنترل نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/95
کارگروه همایش ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/96
کارگروه برنامه و بودجه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/97
کارگروه بیمه مسئولیت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/98
کارگروه ورزش:
https://mazandnezam.org/fa/rss/99
کارگروه پایش اخلاق حرفه ای:
https://mazandnezam.org/fa/rss/100
هیات مدیره ادواری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/101
شفاف سسازی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/102
تعمیر و نگهداری ساختمان ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/103
امور رفاهی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/104
کنترل مضاعف گاز:
https://mazandnezam.org/fa/rss/105
نظام ارجاع کار:
https://mazandnezam.org/fa/rss/106
تعامل با نهادهای صنفی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/107
اصلاح قانون نظام مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/108
دریافت نشان تعالی IOS:
https://mazandnezam.org/fa/rss/109
آموزش و امور صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/110
نظام پیشنهادات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/111
تدوین برنامه آموزشی کمیته ها و گروه های دفاتر نمایندگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/112
پدافند غیرعامل:
https://mazandnezam.org/fa/rss/113
استاندارد سازی مصالح:
https://mazandnezam.org/fa/rss/115
کارگروه نهادهای صنفی شاخه مجریان:
https://mazandnezam.org/fa/rss/117
کنترل مضاعف نقشه برداری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/118
کارگاه ها فصل دوم:
https://mazandnezam.org/fa/rss/119
لینک مراکز آموزشی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/121
عناوین دوره ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/122
پاسخ به سوالات متداول:
https://mazandnezam.org/fa/rss/123
هیات مدیره:
https://mazandnezam.org/fa/rss/125
دهمین دوره انتخابات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/126
RSS پربیننده ترین عناوین:
گروه های تخصصی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/5/mostvisited
کمیته ها و کمیسیون ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/6/mostvisited
دفاتر نمایندگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/8/mostvisited
قوانین و مقررات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/9/mostvisited
مدیریت امور هماهنگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/56/mostvisited
برنامه ریزی و ارزیابی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/59/mostvisited
اداره خدمات مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/68/mostvisited
عضویت و صدور پروانه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/69/mostvisited
شناسنامه فنی و ملکی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/73/mostvisited
واحد کمیسیونها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/74/mostvisited
اداره کنترل و نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/75/mostvisited
ایمنی و حفاظت کار:
https://mazandnezam.org/fa/rss/78/mostvisited
اداره اداری و مالی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/79/mostvisited
فناوری اطلاعات و ارتباطات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/82/mostvisited
کارگروه طرح و ساخت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/83/mostvisited
کارگروه شفاف سازی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/84/mostvisited
آرشیو مباحث مطروحه در کارگاه های آموزشی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/85/mostvisited
هیات مدیره ادواری سازمان:
https://mazandnezam.org/fa/rss/87/mostvisited
مصوبات هیات مدیره:
https://mazandnezam.org/fa/rss/88/mostvisited
امور صنفی و رفاهی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/89/mostvisited
کمیسیون ماده 27:
https://mazandnezam.org/fa/rss/90/mostvisited
هیات اجرایی انتخابات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/91/mostvisited
کارگروه آزمایشگاه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/92/mostvisited
کارگروه خدمات مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/93/mostvisited
کارگروه توسعه خدمات الکترونیک:
https://mazandnezam.org/fa/rss/94/mostvisited
کارگروه کنترل نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/95/mostvisited
کارگروه همایش ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/96/mostvisited
کارگروه برنامه و بودجه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/97/mostvisited
کارگروه بیمه مسئولیت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/98/mostvisited
کارگروه پایش اخلاق حرفه ای:
https://mazandnezam.org/fa/rss/100/mostvisited
هیات مدیره ادواری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/101/mostvisited
تعمیر و نگهداری ساختمان ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/103/mostvisited
کنترل مضاعف گاز:
https://mazandnezam.org/fa/rss/105/mostvisited
تعامل با نهادهای صنفی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/107/mostvisited
اصلاح قانون نظام مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/108/mostvisited
دریافت نشان تعالی IOS:
https://mazandnezam.org/fa/rss/109/mostvisited
آموزش و امور صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/110/mostvisited
نظام پیشنهادات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/111/mostvisited
تدوین برنامه آموزشی کمیته ها و گروه های دفاتر نمایندگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/112/mostvisited
پدافند غیرعامل:
https://mazandnezam.org/fa/rss/113/mostvisited
استاندارد سازی مصالح:
https://mazandnezam.org/fa/rss/115/mostvisited
کارگروه نهادهای صنفی شاخه مجریان:
https://mazandnezam.org/fa/rss/117/mostvisited
کنترل مضاعف نقشه برداری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/118/mostvisited
کارگاه ها فصل دوم:
https://mazandnezam.org/fa/rss/119/mostvisited
لینک مراکز آموزشی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/121/mostvisited
پاسخ به سوالات متداول:
https://mazandnezam.org/fa/rss/123/mostvisited
دهمین دوره انتخابات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/126/mostvisited
RSS پربحث ترین عناوین:
کمیته ها و کمیسیون ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/6/mostcommented
دفاتر نمایندگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/8/mostcommented
قوانین و مقررات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/9/mostcommented
مدیریت امور هماهنگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/56/mostcommented
برنامه ریزی و ارزیابی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/59/mostcommented
اداره خدمات مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/68/mostcommented
عضویت و صدور پروانه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/69/mostcommented
شناسنامه فنی و ملکی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/73/mostcommented
اداره کنترل و نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/75/mostcommented
ایمنی و حفاظت کار:
https://mazandnezam.org/fa/rss/78/mostcommented
اداره اداری و مالی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/79/mostcommented
فناوری اطلاعات و ارتباطات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/82/mostcommented
کارگروه طرح و ساخت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/83/mostcommented
کارگروه شفاف سازی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/84/mostcommented
آرشیو مباحث مطروحه در کارگاه های آموزشی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/85/mostcommented
هیات مدیره ادواری سازمان:
https://mazandnezam.org/fa/rss/87/mostcommented
مصوبات هیات مدیره:
https://mazandnezam.org/fa/rss/88/mostcommented
امور صنفی و رفاهی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/89/mostcommented
هیات اجرایی انتخابات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/91/mostcommented
کارگروه آزمایشگاه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/92/mostcommented
کارگروه خدمات مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/93/mostcommented
کارگروه توسعه خدمات الکترونیک:
https://mazandnezam.org/fa/rss/94/mostcommented
کارگروه کنترل نظارت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/95/mostcommented
کارگروه همایش ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/96/mostcommented
کارگروه برنامه و بودجه:
https://mazandnezam.org/fa/rss/97/mostcommented
کارگروه بیمه مسئولیت:
https://mazandnezam.org/fa/rss/98/mostcommented
کارگروه پایش اخلاق حرفه ای:
https://mazandnezam.org/fa/rss/100/mostcommented
هیات مدیره ادواری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/101/mostcommented
تعمیر و نگهداری ساختمان ها:
https://mazandnezam.org/fa/rss/103/mostcommented
کنترل مضاعف گاز:
https://mazandnezam.org/fa/rss/105/mostcommented
تعامل با نهادهای صنفی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/107/mostcommented
اصلاح قانون نظام مهندسی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/108/mostcommented
دریافت نشان تعالی IOS:
https://mazandnezam.org/fa/rss/109/mostcommented
آموزش و امور صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/110/mostcommented
تدوین برنامه آموزشی کمیته ها و گروه های دفاتر نمایندگی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/112/mostcommented
استاندارد سازی مصالح:
https://mazandnezam.org/fa/rss/115/mostcommented
کارگروه نهادهای صنفی شاخه مجریان:
https://mazandnezam.org/fa/rss/117/mostcommented
کنترل مضاعف نقشه برداری:
https://mazandnezam.org/fa/rss/118/mostcommented
کارگاه ها فصل دوم:
https://mazandnezam.org/fa/rss/119/mostcommented
لینک مراکز آموزشی:
https://mazandnezam.org/fa/rss/121/mostcommented
پاسخ به سوالات متداول:
https://mazandnezam.org/fa/rss/123/mostcommented
دهمین دوره انتخابات:
https://mazandnezam.org/fa/rss/126/mostcommented
RSS چیست؟

مخفف Rich Site Summary به معنی " چکیده سایت " یا " مختصر و مفید سایت " است و به شما امکان می‌دهد تا از آخرین خبرها و عناوین سایت و یا وبلاگهای مورد علاقه خود با خبر باشید، بدون آنکه نیازی داشته باشید به آنها سر بزنید.

کاربردهای اصلی RSS دو مورد زیر هستند: - نمایش تازه‌ترین عناوین وب‌سایت‌های دیگر در وب‌سایت خود و یا بالعکس ( اشتراک مطالب جدید) - دریافت جدیدترین مطالب سایت‌های مورد علاقه با استفاده از نرم‌افزارهای ویژه ( وبگردی با کارآیی بیشتر)

بدون وجود RSS شما باید هر روز سایت های مورد علاقه خود را را چک کنید تا بتوانید از تازه های آنها با خبر شوید. اما با این تکنولوژی ، شما ، RSS چندین سایت را در یک برنامه RSS aggregator یا (RSS خوان) در کنار هم می بینیند و تایتل نوشته های اخیر سایت ها را بدون مراجعه به آنها مشاهده میکنید.

RSS Reader چیست؟ RSS Reader یک نرم‌افزار RSSخوان الکترونیکی است. اکنون نرم‌افزارهای بسیاری در این زمینه وجود دارند که می‌توان با دانلود آنها RSS خواند. اما به تازگی مرورگرهای اینترنتی نیز به سیستم RSSخوانی الکترونیکی مجهز شده‌اند. از نرم افزار های RSS خوان میتوان به Thunderbird و Google Reader اشاره کرد.

منبع: ویکیپدیا