"> آب و هوا

سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران

آب و هوا
وضعيت آب و هواي شهر ساری  (۰۲:۳۰ pm)
آخرين بروز رساني:۱۳۹۹/۰۹/۱۲
وضعيت:نيمه ابري
سرعت باد:۷ km/h
رطوبت:۷۰%
طلوع آفتاب:۶:۵۳ am
غروب آفتاب:۴:۴۲ pm
۱۵°
كمينه: ۶°   بیشینه: ۱۵°
فردا
وضعيت:تمام ابري
كمينه:۸°
بیشینه:۱۴°