تعرفه خدمات مهندسی کارگاه‌های آموزشی مصوبات هیات مدیره آموزش نرم افزار جامع
اینستاگرام
آپارات
سامانه شمیم
20009584
۰۱ اسفند ۱۴۰۰ ۱۵:۴۲
کد خبر: ۱۱۹۸۲
به آگاهی مهندسین متقاضی دریافت پروانه اشتغال به کارآموزش ارجمند استان مازندران می‌رساند، کمیته آموزش سازمان وفق مصوبه جلسه مورخ ١٤٠٠/١١/١٦ بر مبنای ضوابط شیوه نامه اخذ صلاحیت پروانه آموزشی مقرر نمود، برگزاری آزمون (در دو مرحله کتبی و مصاحبه تخصصی) برای ارزیابی صلاحیت صدور پروانه آموزشی متقاضیان را در دستور کار قرار دهد؛ لذا از مهندسین واجد شرایط درخواست می‌شود، ضمن ثبت نام (فرم پیوست)، مدارک و مستندات لازم را از تاریخ ١٤٠٠/١٢/٢ الی ١٤٠٠/١٢/٢٥ به دفتر نمایندگی شهر مربوطه تحویل نمایند. شایان توجه است که مهندسین گرامی با بررسی وضعیت دوره‌های آموزشی ارتقاء پایه نسبت به جهت دهی به صلاحیت‌های مورد تفاضا متناسب با تخصص خود اقدام نمایند.

* شرایط متقاضیان دریافت پروانه اشتغال به کار آموزش*

الف. مدارک مورد نیاز مطابق با ضوابط و شیوه نامه‌های مصوب دفتر مقررات ملی ساختمان:
۱. درخواست متقاضی
۲. ارائه مدرک تحصیلی (حداقل کارشناسی ارشد مرتبط با صلاحیت مورد تقاضا)
۳. سابقه کار حرفه‌ای
۴. سابقه تدریس (حداقل ۵ سال در صلاحیت مورد تقاضا ارائه گردد.)
۵. دستاورد‌های سوابق علمی و پژوهشی (شامل مقالات، تالیف کتاب و...)

ب. دوره‌ها و صلاحیت‌های آموزشی
جدول دوره‌های آموزشی صدور، تمدید و ارتقاء پایه مهندسی و ورود به حرفه اجرا