۰۲ آذر ۱۳۹۸ ۱۳:۰۱
کد خبر: ۱۰۰۰۶
چهل و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۲۵ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:

مصوبات (دستور جلسه):

در خصوص مهندسین متقاضی تسهیلات مالک مجری، مقرر گردید که حداقل سه دانگ پروژه در مالکیت فرد و یا فرزندان تحت تکفل وی باشد

در خصوص کمک هزینه نمایشگاه‌های تخصصی خارجی صنعت ساختمان مقرر گردید که تا سقف پانصد هزار تومان به تعداد دویست نفر پرداخت گردد. شایان ذکر است که مدارک ارسالی شامل بلیط، ویزا و ... باید در تاریخ روز‌های برگزاری نمایشگاه باشد.

گزارش کارگروه آزمایشگاه در خصوص دستور العمل تنسیق امور آزمایشگاه‌های بتن مطرح و پس از ارایه نقطه نظرات اعضای هیات مدیره جهت اصلاح آن در کارگروه، مقرر شد مجدداٌ بعد از اصلاح مطرح گردد.

در خصوص انتخاب اعضای شورای انتظامی سازمان، آقایان مهران اصفهانی زاده، حسین حقیقی، علی توکلی و جانعلی بخشنده باتفاق آراء انتخاب شدند.

گزارش مربوط به انتخابات گروه‌های تخصصی انجام شد.

شیوه نامه کمیته اخلاق حرفه‌ای مطرح و مقرر گردید که کارگروهی متشکل از یک نفر از کمیته اخلاق حرفه‌ای سازمان و فرد دیگری با سابقه معادل با پایه ارشد به انتخاب کمیته اخلاق حرفه‌ای ماهی یکبار در دفاتر مربوطه موضوعات مطرح شده از سوی کمیته اخلاق حرفه‌ای سازمان را پیگری نمایند.
برچسب ها: هیات مدیره