۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۱:۵۵
کد خبر: ۱۰۰۱۹
چهل و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۸/۱۸ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:

مصوبات (دستور جلسه):

۱- موضوع برگزاری انتخابات هیات رئیسه سال دوم سازمان مطرح گردید:

- ریاست سازمان: آقایان مهندسین علی نیا و فرصت کاندیدا شدند و آقای مهندس علی نیا با اکثریت آراء به عنوان رئیس سازمان انتخاب شدند.

- نائب رئیس اول سازمان: آقای نعمتیان کاندیدا شدند که با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس اول انتخاب شدند.

- نائب رئیس دوم: آقای منصور کیایی کاندیدا شدند که با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

- دبیر سازمان: خانم سودابه مهری کاندیدا شدند که با اکثریت آراء بعنوان دبیر انتخاب شدند.

۲- هیات رئیسه جدید برای خزانه داری سازمان آقای دکتر فیروزیان را به هیات مدیره پیشنهاد دادند که ایشان با اکثریت آراء به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.
از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:

مصوبات (دستور جلسه):

۱- موضوع برگزاری انتخابات هیات رئیسه سال دوم سازمان مطرح گردید:

- ریاست سازمان: آقایان مهندسین علی نیا و فرصت کاندیدا شدند و آقای مهندس علی نیا با اکثریت آراء به عنوان رئیس سازمان انتخاب شدند.

- نائب رئیس اول سازمان: آقای نعمتیان کاندیدا شدند که با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس اول انتخاب شدند.

- نائب رئیس دوم: آقای منصور کیایی کاندیدا شدند که با اکثریت آراء به عنوان نائب رئیس دوم انتخاب شدند.

- دبیر سازمان: خانم سودابه مهری کاندیدا شدند که با اکثریت آراء بعنوان دبیر انتخاب شدند.

۲- هیات رئیسه جدید برای خزانه داری سازمان آقای دکتر فیروزیان را به هیات مدیره پیشنهاد دادند که ایشان با اکثریت آراء به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شدند.
 
برچسب ها: هیات مدیره