۰۹ آذر ۱۳۹۸ ۱۲:۳۳
کد خبر: ۱۰۰۲۰
چهل و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۲ از ساعت ۱۶ الی ۲۰ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:

مصوبات (دستور جلسه):

۱-گزارش و پیشنهاد کارگروه روانسازی سازمان ارائه گردید و موضوع بازبینی وکنترل نقشه‌ها بصورت الکترونیکی مصوب و مقرر گردید که سایر اصلاحات و پیشنهادات مطرح شده از سوی هیات مدیره مجدد در کارگروه روانسازی بررسی و سپس درهیات مدیره مطرح گردد.

۲-موضوع برگزاری مزایده جهت انتخاب نماینده بیمه مسئولیت مطرح ومقرر گردید که اگهی دعوت به همکاری از نمایندگان شرکت بیمه با شرایط ذیل صورت گیرد:

۲-۱- ارایه یک میلیارد ریال ضمانت بانکی جهت حسن انجام کار

۲-۲- حداقل پنج سال سابقه کار مرتبط در صنعت بیمه

۳-۲- حداقل دارای دو پرسنل

۲-۴- میزان بازگشت سرمایه ۱۵ درصد می‌باشد

وشایان ذکر است که هر بیمه گر دیگری با این شرایط امکان شرکت در این دعوت به همکاری را دارد.