۲۴ آذر ۱۳۹۸ ۰۹:۳۹
کد خبر: ۱۰۰۵۴
پنجاهمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۹/۲۳ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:

۱ - موضوعات مربوط به خدمات مهندسی مطرح گردید.

۲ - موضوع مربوط به پروژه‌های ثبت موقت مطرح و پس از بحث و بررسی و ارائه نقطه نظرات، مقرر گردید که کلیه پروژه‌های مربوط به ثبت موقت از سال ۸۷ تا کنون بصورت گزارش هر ساله، ارائه و تصمیم گیری گردد.