پنجاه و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان روز شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۷ از ساعت ۱۶ الی ۱۹ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاد شد:

۱- مقرر گردید که بسته فرهنگی سال ۱۳۹۹ بصورت چاپ سررسید باشد و مراحل و فرآیند قانونی آن انجام شود.
۲- گزارش مالی توسط خزانه دار سازمان ارائه شد و مقرر گردید به ردیف‌های خدمات مشاره‌ای وکارشناسی، ملزومات اداری، تعمیر و نگهداری اموال و اثاثیه و سایر هزینه‌ها تا سقف ۳۰% مطابق مصوبه مجمع افزوده گردد.
۳- موضوعات خدمات مهندسی بشرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
۳-۱- مقرر گردید برای پروژه‌هایی که مالک مهندس هستند پس از استعلام از راه و شهرسازی ناظر از میان ۵ نفری که حائز بالاترین امتیاز هستند، توسط مالک انتخاب گردد.
۳-۲- ناظرین در پروژه‌هایی که مرجع صدور پروانه آن‌ها، سازمان همیاری شهرداری‌ها می‌باشد، توسط مالک انتخاب شوند.
۳-۳- در خصوص پروژه‌هایی که در آن مالک تحت حمایت کمیته امداد یا بهزیستی می‌باشند، مقرر گردید که تا سقف ۱۲۰ مترمربع اگر دارای معرفی نامه از کمیته امداد هستند، مشمول دستورالعمل موضوع خارج از سهمیه وزارت راه و شهرسازی در خصوص مسکن محرومین شوند.
۳-۴- با موضوع تغییر مجری توسط مالک برای پروژه‌هایی که دارای پیشرفت صفر درصد می‌باشند ومالک نیز تغییر نموده و مدت قرارداد به اتمام رسیده باشد، موافقت گردید.