به گزارش روابط عمومی سازمان کارگاه آموزشی مبانی گودبرداری مورخ ۱۳ بهمن ۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۸ در محل مجتمع فرهنگی غدیر سالن ارشاد محمودآباد برگزار خواهد شد.
 
جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.
 
کارگاه آموزشی مبانی گودبرداری برگزار خواهد شد