کشور ایران از نظر موقعیت جغرافیایی بر روی کمر بند زلزله خیز جهان (آلپ – هیمالیا) قرار دارد و خطرات ناشی از وقوع زلزله کشور و مردم را تهدید می‌کند.
ویژگی‌های خاص تکتونیک صفحه ایران، موجب شده کشور ما یکی از ۱۰ کشور زلزله خیز جهان محسوب شود و سبب بروز آسیب‌ها و خسارات مالی و تلفات جانی بسیاری شده اند.
یکی از راهکار‌ها برای کاهش خسارت‌های ناشی از وقایع طبیعی، افزایش سطح آمادگی در مواجهه با حوادث بوده که انسان همواره برای سازگار کردن خود با محیط نیازمند آموزش لازم در شرایط بحران است.
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه هم اندیشی با جناب آقای دکتر عطاالله داداش پور معاون محترم اداره کل مدیریت بحران استان مازندران در خصوص برگزاری مانور زلزله در سال آینده توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان مازندران با همکاری اداره کل مدیریت بحران مازندران و دستگاه‌های ذیربط و به بحث و تبادل نظر پرداخته و انشاالله پس از تصویب هیت مدیره محترم سازمان اجرا خواهد گردید.