۱۷ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۱۹
کد خبر: ۱۰۱۲۹
پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز نوزدهم بهمن نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار پنجاه و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان