۲۴ بهمن ۱۳۹۸ ۱۲:۵۳
کد خبر: ۱۰۱۳۴
پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز بیست و ششم بهمن نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار پنجاه و هشتمین جلسه هیات مدیره سازمان