۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۲
کد خبر: ۱۰۱۴۵

پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان روز سوم اسفند نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.

 

دستور کار پنجاه و نهمین جلسه هیات مدیره سازمان