۰۱ اسفند ۱۳۹۸ ۱۱:۳۵
کد خبر: ۱۰۱۴۶

شصتمین جلسه هیات مدیره سازمان روز سوم اسفند نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.

 

دستور کار شصتمین جلسه هیات مدیره سازمان