۰۸ اسفند ۱۳۹۸ ۱۰:۵۱
کد خبر: ۱۰۱۵۳
شصت و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان روز دهم اسفند نود و هشت با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار شصت و یکمین جلسه هیات مدیره سازمان