۰۹ فروردين ۱۳۹۹ ۲۱:۱۳
کد خبر: ۱۰۱۸۳
به گزارش روابط عمومی سازمان اولین جلسه هیات رییسه سازمان برگزار و موارد زیر مطرح شد:
۱- تعطیلی کارگاه‌های ساختمانی تا شانزدهم فروردین
۲- تشکیل ستاد کرونا با محوریت هیات رئیسه وهیات مدیره محترم سازمان وهمچنین تشکیل ستاد شهرستانی با محوریت روسای محترم وهماهنگی با هیات رئیسه محترم سازمان و برنامه ریزی درخصوص چگونگی کمک به مراکز درمانی شهر‌های استان
۳- طرح موضوع انتقال وحفظ سهمیه وظرفیت سال ۹۸مهندسان تا پایان اردیبهشت ماه ۹۹،
۴- تهیه گزارش از سوی صدا وسیمای مرکز استان درخصوص نقش مهندسان وهیات مدیره محترم درمبارزه با ویروس کرونا