۱۶ فروردين ۱۳۹۹ ۱۶:۰۲
کد خبر: ۱۰۱۸۸
شصت و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان روز هجدهم فروردین نود و نه با دستور کار زیر در محل ستاد سازمان تشکیل خواهد شد.
 
دستور کار شصت و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان