۱۹ فروردين ۱۳۹۹ ۰۱:۱۴
کد خبر: ۱۰۱۹۰
شصت و ششمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱/۱۸ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- با موضوع انتقال باقیمانده ظرفیت سال ۹۸ مهندسان تا پایان اردیبهشت سال ۹۹ موافقت گردید.
۲-موضوع الکترونیکی شدن خدمات سازمانی مطرح که با تشکیل کارگروه الکترونیکی شدن خدمات سازمان موافقت گردید و همچنین مقرر شد که از نظریات کارگروه روانسازی و دولت الکترونیک در این کارگروه بهره گرفته شود.
۳-با موضوع صدور خروجی با نقشه معماری تا پایان اردیبهشت ۹۹ موافقت گردید.
۴-مقرر گردید که دفاتر نمایندگی و ستاد سازمان از روز شنبه ۹۹/۱/۲۳ با حضور یک سوم از پرسنل با مدیریت روسای دفاتر نمایندگی دایر باشند و به نحوی که کلیه امور دفاتر و سازمان انجام پذیرد.