۲۴ فروردين ۱۳۹۹ ۱۲:۱۳
کد خبر: ۱۰۱۹۳
شصت و هفتمین جلسه هیات مدیره سازمان در روز شنبه مورخ ۹۹/۱/۲۳ در محل سازمان برگزار و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱-موضوع مجوز‌های مالی و همچنین اصلاح مواردی از بودجه ۹۹ مطرح گردید.
۲-موضوع اصلاحاتی در خصوص نظام نامه درمان مطرح که مقرر شد برای بررسی بیشتر در جلسه بعدی مطرح گردد.
۳-موضوعات خدمات مهندسی مطرح گردید.
۴-موضوع چگونگی برگزاری جلسات هیات مدیره مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت برگزاری جلسات هیات مدیره به شکل حضوری مورد تصویب قرار گرفت.